Coaching / Consulten

Inspirerende ontdekking voor wie je werkelijk bent

Dit is voor personen die verder hun eigen “Ik” willen ontwikkeling

 1. Het verleden toestaan en accepteren ( blokkades opheffen, ruimte maken voor je nieuwe ik).
 2. Leren kijken naar punten, waar je dieper tot jezelf kunt komen.
 3. Omgaan met negatieve emoties van jezelf.
 4. Hoe laat ik de positiviteit en de liefdevolle energie tot mij komen?
 5. Je krijgt tools die verder kunt gebruiken in uw ontwikkeling.

1 1/2hr  €110,-

1 uur      €  85,-

Management tarief  € 125,-

 

[hr]
Inspirerende ontdekking tussen ouder en kind
Tijdens deze dag staat de onderlinge verstandhouding tussen ouder en kind centraal.

Tijdens open gesprekssessies wordt aandacht besteed aan de volgende belangrijke onderwerpen:

 1. Begrip ( kweken ) voor elkaars belangen en beweegredenen.
 2. Ontdekken en leren van elkaar.
 3. Leren kijken naar punten, waar ouder en kind meer tot elkaar kunnen komen.
 4. Omgaan met negatieve emoties.
 5. Hoe ga ik om met karakterverschillen?
 6. Leren van conflicten kan dat?

 

“Lieve ouder, leer je kind echt kennen; lief kind leer je ouder echt kennen !”

 

[hr]

Inspirerende ontdekking op relatiegebied tussen beide partners

 1. Begrip ( kweken ) voor elkaars belangen en beweegredenen.
 2. Ontdekken en leren van elkaar.
 3. Leren kijken naar punten, waar u en uw partner meer tot elkaar kunnen komen.
 4. Omgaan met negatieve emoties van beide.
 5. Hoe ga ik om met karakterverschillen van mijn partner en mijzelf?
 6. Leren van conflicten kan dat?
 7. Beide partners krijgen een opdracht mee om uit te voeren.